My Rock
bài này post lại từ bênY!360 ...

Bài hát đã từng làm thổn thức hàng triệu con tim của ban nhạc có cái tên đầy lạnh lùng và cứng rắn. . .STEEL HEART...

Không thík viết nhăng nhít kiểu lăng xê, nghe ngu vl. Đơn jản là :

Hay.
...


just 4 me :|
She's gone lyric

1. She's gone...out of my life
I was wrong, I'm to blame
I was so untrue
I can't live without her love
In my life there's just an empty space
All my dreams are lost, I'm wasting away
Oh forgive me girl
Chorus:
Lady won't you save me
my heart belongs to you
Lady can you forgive me
for all I've done to you
Lady Oh Lady

2. She's gone, out of my life
Oh she's gone
I find it so hard to go on
I really miss that girl my love
Come back into my arms
I'm so alone, I'm begging you
I'm down on my knees
Oh forgive me girl.

rept ChorusPost a Comment

toppage