Fragor - Throb

fragor throb

Lạnh trời, ngồi nghe dark ambient cho đỡ vui

Extended Plays mới ra cuối năm của ban nhạc neoclassical đến từ Pháp, mời ae thưởng thức. Link down trực tiếp từ site của ban1) Dust (04:19)
2) Exhausted (05:59)
3) Adytum (04:39)
4) Throb (04:26)
5) Hrönn (03:59)
fragor throb

Post a Comment

toppage