Rân ka nhạc cổ - số 15


Related
Rân ka nhạc cổ số 14
Rân ka nhạc cổ số 13
Rân ka nhạc cổ số 12

Bức xúc vẫn chuyện ...
Giải tỏa
Little Dreamer (Väinämöinen)
Ngày nay, có 1 thằng, suốt ngày ảo tưởng về 1 con đường từ nhà đến trường thẳng tắp, không 1 chướng ngại, một thế jới an bình, êm ả trôi :-j


Tự đánh mất chính mình, không muốn tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai mọi điều khuyên nhủ...

Thằng đó chính là Little dreamer \m/

Vẫn lối chơi mang đầy khí fách Viking, nhưng khác với thường lệ, Ensiferum lần này không mang 1 đội quân hừng hực khí thế đi chinh chiến, bao nhiêu khí fách, cảm xúc ấy dồn lại chỉ vào 1 con người nhỏ bé.
Điều đó không hề làm sai khác quan niệm về ý chí, tinh thần, đề cao sức mạnh tập thể trong Viking, mà càng khẳng định cho quan niệm ấy.
Một con người nhỏ nhoi chỉ biết tự dằn vặt, không hiểu nổi lí tưởng của chính mình, con người đó không thể tồn tại.Once there was a boy back in time of the heathens
Day after day he just kept dreaming things that would make him weaker
His father could not make him see, that there is more than dreams
But he wouldn't listen to the words of his father, 'cause he's a little dreamer

mày điên à, tỉnh lại đê
Along his quest for solitude
A wise man came and told him to follow the stars
He ran to the forest with whirlwinds by his side
He's lost in this world of lies
Take him back where rivers flow upwards
He is the one who lives
under a moonless sky looking for time
Take him back where stars are shining bright


Hắn mong muốn về một nơi...
Far in the lands of icetop mountains far on the other side
pictures are appearing so serenely into my mind
Far in the lands of meadows of fire deep in forgotten life
memories are drifting away so silently from light

Along his path of misery
A wise man came and told him to follow... the stars
Little Dreamer...

composed by Markus Toivonen & Jari Mäenpää
Little Dreamer by Ensiferum in Ensiferum 2004 - một album thuần khiết Viking
mang jọng chủ đạo là grunt, mình cũng mới fát hiện ra là có khả năng hát jọng grunt :">

Take him back

Post a Comment

toppage