Battle metal 2004 - Turisas

Turisas Katuman Kaitu battle metal
Rân ka nhạc cổ số 36
Mỗi khi bước vào kì thi cuối kì, tớ thường lên dây cót tinh thần bằng battle, viking metal các bạn ạ. Lấy lại tinh thần nào...Cùng với Wintersun của Jari Maenpaa, Turisas là một trong những battle metal band mà tớ đánh giá ngon. Nhìn cái vẻ bề ngoài hoang dã kiểu tarzan của mỗi thành viên, chúng ta đã thấy ngay khí thế hừng hực như ở ngoài chiến trường của Turisas rồi
Battle metal của Turisas không đơn thuần chỉ với những khí thế đó. Phải nghe Tu trình diễn, ta mới thấy hết những nét công phu và độc đáo từ âm nhạc của họ

Battle metal của Tu là sự kết hợp táo bạo nhưng cũng đầy hứng thú của dòng Finish viking folk với power và symphonic metal
Battle metal của Tu rất độc với tiếng violon của Olli Vänskä và accordion của Netta Skog, làm chúng ta đôi khi nhầm tưởng rằng họ là những anh chàng chân chất quê đang trình diễn symphonic thuần túy vậy
Battle metal của Tu luôn theo đuổi những áng sử thi anh hùng kết hợp với tính tàn bạo và khốc liệt của battle :-s chiến trận mà :-s

Sau đây mời ae cùng nghe One more, track khá chất trong album Battle metal đầu tay của Tu ra năm 2004


One more

Gathered round the wooden table
Same tavern as the nights before
I brace myself against the gable
Sunlight pushes its way through the gap in the door

As the golden sunbeams reach my eyes
I stand up and raise my pint up high

One more for our brothers who fought beside us
One more and forward again
Once more, we'll fight and conquer
Until we'll meet again


Staring at the stools not taken
I reach for my tankard of ale
The silence remains unbroken
All you hear is a tinkle of mail

As the golden sunbeams reach my eyes
I stand up and raise my pint up high

One more for our brothers who fought beside us
One more and forward again
Once more, we'll fight and conquer
We'll see you when we die
We'll see you when we die
:))

Like a raging thunderstorm we flew down the forested hill
Tree-trunks and rocks passing by
The endless ranks stood waiting out in the open field
My fingers gripped the handle of my sword

With full power we smashed into their lines
The ground shook, swords tasted their flesh
Hooves trampling over men screaming for their lives
The battle raged until both troops were threshed

Grief no more over friends who died
That day will come to us all
Until then we shall fight with pride
Raise our pints till the dawn

Grief no more over friends who died
That day will come to us all
Side by side we shall ride once more
When the Horn calls for War

Feeling low and heavy hearted
Interrupted by a distant alarm
Seems like the war has started
May it be for our brothers in arms

Once again the golden sunbeam reaches my eyes
I stand up and raise my sword up high

[chorus]

One more, And forward again
One more for ever
We'll see you when we die
We'll see you when we die :))Download album Battle metal (2004) Turisas

Chúc ae thi tốt

Post a Comment

toppage