The Foetal Mind -The Grand Contraction

The Foetal Mind The Grand Contraction

Thêm một Black doom mê tan album nữa mới ra để sống sót qua những ngày giá rét này


The Foetal Mind atmospheric black/doom metal band đến từ Pháp, dạt dào cảm hứng với những bản instrument và cũng rất mạnh mẽ, lạnh lẽo, u sầu ...


The Grand Contraction 2010
pass: thesoulofrock
1. Intro - 02:29
2. Big Crunch - 05:13
3. Silence - 06:16
4. The Grand Contraction - 03:45
5. Esperit Nosible - 07:07
6. Instrumental - 05:25
7. The Collapse - 06:11
8. Nobody - 06:40
9. Positive Destruction - 05:35
10. Nothingness - 08:15
11. Outro - 02:06

The Foetal Mind The Grand Contraction

Post a Comment

toppage