Equilibrium - Turis Fratyr 2005

Turis Fratyr

Album xưa cũ mà mình luôn iêu thích của Equilibrium


Album chính thức đầu tiên của Equi, ra đời năm 2005, cùng với đó là một chất symp black, folk, metal mạnh mẽ và lôi cuốn


Turis Fratyr 2005
pass: pikarock.com

1. "Turis Fratyr"
2. "Wingthors Hammer" (Wingthor's Hammer)
3. "Unter der Eiche" (Under the Oak)
4. "Der Sturm" (The Storm)
5. "Widars Hallen" (Widar's Halls)
6. "Met" (Mead)
7. "Heimdalls Ruf" (Heimdall's Call)
8. "Die Prophezeiung" (The Prophecy)
9. "Nordheim" (North Home)
10. "Im Fackelschein" (In the Torchshining)
11. "Tote Heldensagen" (Heroic Dead)
12. "Wald der Freiheit" (Woods of Freedom)
13. "Shingo Murata" - Digipack Bonus

Turis Fratyr

Post a Comment

toppage