Lake of Sorrow - The Sins of thy Beloved

The Sins of thy Beloved - Lake of Sorrow

Đêm trong nỗi buồn, trong bạt ngàn thất vọng của niềm tin đánh mất. Bạn đã bao giờ nghe Lake of Sorrow trong những đêm như vậy?


Phiêu cùng chất gothic/doom xót xa và man mác buồn, một thứ đã trở thành thương hiệu của metal band đến từ rừng rú Nauy The Sins of thy Beloved. Những giai điệu lãng mạn nhưng không kém mãnh liệt, cùng giọng soprano trong veo Anita Auglend, và một bìa album quá gợi cảm !!! tất cả những điều đó đã làm nên dấu ấn của The Sins trong lòng người yêu nhạc già; đậm nước mắt chia ly và cũng ngập ngụa yêu thương...
You burned me down
to hold my eyes at the lake of sorrow
???
See the shadow of my obsession...

Link gốc


Post a Comment

toppage