Vàli - Skogslandskap, bức tranh rừng khuya

Vàli Skogslandskap, bức tranh rừng tối

Cho những ai đã từng bị mê hoặc bởi âm thanh acoustic đầy hương vị rừng núi phương Bắc. Một album mới, một ngạc nhiên đầy thi vị từ sự trở lại của Vàli và tuyệt phẩm Skogslandskap.


Link gốc
Vàli - Skogslandskap, bức tranh rừng khuya | yêu Rock

Post a Comment

toppage